เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ศัพท์ทั่วไป
[[ไฟล์:Religious syms.png|thumb|สัญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ]]
 
'''ศาสนา''' ({{lang-en|religion}}) [[ลัทธิ]][[ความเชื่อ]]ของมนุษย์ เกี่ยวกับการกำเนิดและสิ้นสุดของโลก หลัก[[ศีลธรรม]] ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทำตามความเชื่อนั้น ๆ<ref>[[ราชบัณฑิตยสถาน]], ''[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554]] เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'', กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1142</ref> หลายศาสนามีการบรรยาย สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจตนาอธิบาย[[ความหมายของชีวิต]] และ/หรืออธิบายกำเนิดชีวิตหรือเอกภพ จากความเชื่อของศาสนาเกี่ยวกับจักรวาลและธรรมชาติมนุษย์ คนได้รับ[[ศีลธรรม]] [[จริยศาสตร์]] กฎหมายศาสนาหรือวิถีชีวิตลำดับก่อน บางการประมาณว่า มีศาสนาราว 4,200 ศาสนาในโลก<ref>The Everything World's Religions Book: Explore the Beliefs, Traditions and Cultures of Ancient and Modern Religions, page 1 Kenneth Shouler - 2010</ref>
 
นอกจากการนับถือศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อไม่นับถือศาสนาด้วย เรียก '''"[[อศาสนา]]"''' ({{lang-en|irreligion}}) และผู้ไม่นับถือศาสนาเรียก "อศาสนิกชน" ({{lang-en|irreligious person}})
 
== ความหมายเชิงนิรุกติศาสตร์ ==
130,225

การแก้ไข