ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประปานครหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการ
| หัวหน้า3_ชื่อ = ทิพวรรณ บุศยพลากร
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า4_ชื่อ = ไตรรงค์ ขนอม
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า5_ชื่อ = สมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า6_ชื่อ = วิสุทธิ์ นพคุณทอง
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า7_ชื่อ = วิทยา อินทชิต
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า8_ชื่อ = เชาวรินทร์ กิ่งแก้ว
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า9_ชื่อ = สมสิทธิ์ วรรณพิรุณ
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| หัวหน้า10_ชื่อ = วัชรี ประสาทเขตต์การ
| หัวหน้า10_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการ
| ประเภทหน่วยงาน = รัฐวิสาหกิจ
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]]
10,489

การแก้ไข