ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า2_ชื่อ = สันติชัย สารถวัลย์แพศย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นพพร ลิ้นทอง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
34,739

การแก้ไข