ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมาณ ชันซื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ตำแหน่งปริหารสูงสุดของ รศ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ คือ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
 
== ประวัติ ==
เกิดเมื่อวันที่ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2479]] เป็นบุตรอำมาตย์โท[[เอกยู้ ชันซื่อ]] เป็นน้องชายร้อยตำรวจตรี [[วรรณ ชันซื่อ]] อดีต[[ประธานวุฒิสภา]] และอดีต[[ประธานรัฐสภา]] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนอัสสัมชัญ]] ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[เนติบัณฑิตไทย]] ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยเยล]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และปริญญาเอกดุษฎีกิตติมศักดิ์ [[มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์]] ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
สมรสกับนาง[[อำพันศรี ชันซื่อ]] มีบุตร 3 คน คือ
ผู้ใช้นิรนาม