ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

(ย้อนการแก้ไขที่ 3476315 สร้างโดย 58.8.177.84 (พูดคุย))
# กองบังคับการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
# [[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ]] (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
# [[กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯพระองค์]] (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
# กรมทหารรักษาวัง จัดเป็น 1 กองพัน (ปัจจุบันคือ[[กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯพระองค์]])
# กรมทหารราบที่ 2 (จัดเป็น 1 กองพัน)
# กรมทหารราบที่ 3 (จัดเป็น 1 กองพัน)
# กรมทหารม้าทุกกรมใน[[กองทัพน้อยที่ 1]] (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
# [[กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์]] (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
# [[กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์,]] พลเสนารักษ์แผนกโรงเรียนแพทย์ทหารบก และพลเสนารักษ์ทหารรักษาวัง (จัดรวมกันเป็นกรม 2 กองพัน)
# กองสัมภาระที่ 1 กองสัมภาระที่ 2 กองเสนารักษ์ที่ 1 กองเสนารักษ์ที่ 2 และหมวดหมู่สัมภาระ หมวดหมู่เสนารักษ์ และหมวดหมู่สัตวรักษ์ของกองทหารในกรุงเทพ (จัดรวมกันเป็น 1 กองพัน)
# ทหารเรือ (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
ผู้ใช้นิรนาม