ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

| [[วัดสุทัศนเทพวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
|-
| [[วัดอรุณราชวราราม]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระเทพธรรมมงคลรังษีเจดีย์
|-
| [[วัดพระพุทธบาท]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร || พระธรรมปิฎก
ผู้ใช้นิรนาม