ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซเดียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในปีถัดมา (ปี ค.ศ. 1808) Gay-Lussac และ Thernard สามารถเตรียมโลหะโซเดียมได้โดยนำ โซเดียมไฮดรอกไซด์มารีดิวซ์ด้วยเหล็ก ณ อุณหภูมิสูง
ในปี ค.ศ. 1921 บริษัท du Pont ผลิตโซเดียมได้ในราคาถูกมาก โดยใช้ Downs cell สัญลักษณ์ของธาตุนี้มาจากคำลาติน Natriumฃ
== สมบัติกายภาพ ==
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 0.968 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 0.927 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 370.87 K
(97.72 °C)
จุดเดือด 1156 K(883 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 2.60 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 97.42 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 28.230 J/(mol•K)<ref>http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00419</ref>
== สมบัติเคมี ==
โครงสร้างผลึก cubic body centered
สถานะออกซิเดชัน 1
(ออกไซด์เป็นเบสแก่)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 0.93 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม) ระดับที่ 1: 495.8 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 4562 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 6910.3 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 180 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 190 pm
รัศมีโควาเลนต์ 154 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 227 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก paramagnetic
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 47.7 nΩ•m
การนำความร้อน (300 K) 142 W/(m•K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 71 µm/(m•K)
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) (20 °C) 3200 m/s
โมดูลัสของยังก์ 10 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 3.3 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 6.3 GPa
ความแข็งโมห์ส 0.5
ความแข็งบริเนล 0.69 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-23-5
 
โซเดียม (อังกฤษ: Sodium) เป็นธาตุในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์ Na และหมายเลขอะตอม 11 โซเดียมเป็นโลหะอ่อน มีสีเงิน ทำปฏิกิริยาได้ว่องไว และอยู่ในกลุ่มโลหะอัลคาไล โซเดียมมีมากในสารประกอบทางธรรมชาติ (โดยเฉพาะเฮไลต์). โซเดียมทำปฏิกิริยาได้ว่องไวมาก ให้เปลวไฟสีเหลือง ออกซิไดส์ในอากาศและทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำ จึงจำเป็นต้องเก็บอยู่ในน้ำมัน
 
solation
 
โซเดียม ปกติแล้วจะอยู่ในรูปของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์ NaCl) ซึ่งมีปริมาณมากมายอยู่ใต้พื้นโลก (เหมืองเกลือ) อยู่ในน้ำทะเล และน้ำแร่ธรรมชาติอื่นๆ มันง่ายที่จะถูกนำมาทำเป็นของแข็งโดยการทำให้แห้ง
 
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl - sodium chloride) มีจุดหลอมเหลวสูง (มากกว่า 800 °C) ซึ่งก็หมายความว่ามันเปลืองมากที่จะละลายโซเดียมคลอไรด์เพื่อที่จะใช้วิธีอิเล็กโทรลิซิส (electrolysis คือวิธีการแยกวัตถุเหลวด้วยไฟฟ้า) อย่างไรก็ตาม ของผสมระหว่าง NaCl(40%) กับ CaCl2(60%) ละลายที่ประมาณ 580 °C และการใช้วิธีอิเล็กโทรลิซิสก็ต้องการพลังงานที่น้อยกว่าและใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
 
cathode: Na+(l) + e- Na (l)
 
anode: Cl-(l) 1/2Cl2 (g) + e-<ref>http://www.ilab.asia/ilab/iLab_library.aspx?content=00419</ref>
 
== การใช้ประโยชน์ ==
* ใช้ประโยชน์ในด้านสมบัติทางเคมี
ใช้เตรียมสารเคมีของโซเดียม เช่น เตรียมโซเดียมเปอร์ออกไซด์ (Na2O2) เป็นตัวฟอกสี โซเดียมไฮไดรด์ (NaH) เตรียมเตตระเมทิลเลด [(CH3)4Pb], เตตระเอทิลเลด [(C2H5)4Pb] เพื่อใช้เติมใส่แก๊สโซลีนเพื่อเพิ่มเลขออกเทนของน้ำมันแก๊สโซลีน ใช้เป็นตัวรีดิวซ์และเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยา ใช้ในเตรียมสารอินทรีย์ของโซเดียม<ref>http://chemical1a.blogspot.com/2009/06/blog-post_3634.html</ref>
 
== ความเป็นพิษ ==
* โซเดียมไอออน (Na+)เป็นธาตุ จำเป็นต่อร่างกายธาตุทีไม่เป็นพิษ