ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้"

เพิ่มขึ้น 88 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
 
== ไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ==
ต้นไม้ตามธรรมชาติ จะก่อตัวในแนวรัศมีซึ่งประกอบไปด้วย ไม้เนื้อเก่าที่เป็นส่วนที่ตายแล้วและ เนื้อไม้ส่วนที่ยังมีชีวิตที่เรียกว่า เนื่อเยื่อเจริญ ซึ่งมีอยู่ตามกิ่ง ยอด ราก ซึ่งถ้านำไม้มาตัดตามขวางจะเห็นวงปี และนำมาสร้างประโยชน์ได้มากมาย'' (growth rings) ''
 
== ไม้กับเฟอร์นิเจอร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม