ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล [[โรงเรียน]]
| name = [[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
| native_language =
| native_name =
| en_name = WAT LAKSI PIPAT RAT UPPATHAM [[SCHOOL]]
| image = [[ไฟล์:ตราโรงเรียนสี.jpg]]
| caption =
| headman =
| motto = ผู้รู้ดี ผู้ปฏิบัติดี คือผู้เจริญ
| song = มาร์ช โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
| color = [[ม่วง]] - [[ขาว]]
| campus =
| footnote =
}}
==ประวัติ[[โรงเรียน]]==
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็น[[โรงเรียน]]สังกัด[[กรมสามัญศึกษา]]เดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้[[คลองดำเนินสะดวก]] ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
เดิม[[โรงเรีย]]นวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็น[[โรงเรียน]]ราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2500]] ใช้ชื่อว่า " [[โรงเรียน]]สุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "[[ส.ป.]]" ต่อมาในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2518]] ได้โอนมาเป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] สังกัดกองการมัธยมศึกษา [[กรมสามัญศึกษา]] ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ชื่อใหม่ว่า " [[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้ง[[โรงเรียน]] ใช้[[อักษรย่อ]] "[[พ.ร.]]"
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
ต่อมาในปี [[พ.ศ.2519]] คณะกรรมการการศึกษาของ[[โรงเรียน]] ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการ[[อำเภอบ้านแพ้ว]] และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า [[โรงเรียน]]นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ[[โรงเรียน]]ในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทาง[[โรงเรียน]]จัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินซึ้อที่ดิน[[เอกชน]]ที่ติดกับวัด จำนวน 37[[ไร่]] 2 [[งาน]] 60[[ ตารางวา]]
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "[[โรงเรียนรางวัลพระราชทาน]] [[ระดับมัธยมศึกษา]]" ในปีการศึกษา [[2534]] มี[[ท้องฟ้าจำลอง]]ขนาดเล็กแห่งแรกใน[[ประเทศไทย]] และได้รับรางวัล[[ห้องสมุด]]ดีเด่นระดับ[[ประเทศ]]
ปัจจุบัน[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
===ข้อมูลทั่วไป===
สีประจำ[[โรงเรียน]]
[[ม่วง]] – [[ขาว]]
 
พระพุทธรูปประจำ[[โรงเรียน]]
พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล พระพุทธสีวลี และ[[หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เป็นพระประธานประดิษฐานที่วิหารหน้า[[คลองดำเนินสะดวก]] เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาว[[บ้านแพ้ว]] และของ[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 
ผู้อุปการคุณแก่[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
1. พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
2. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
ขนาด
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ มีเนื้อที่ 37 [[ไร่]] 26 [[ตารางวา]] ซึ่งเป็นพื้นเนื้อที่ของพื้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค จำนวน 1 หลัง
2. อาคารถาวร CS 208 B จำนวน 1 หลัง
 
===ที่ตั้ง===
[[โรงเรียน]]วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] [[74120]]
 
==คณะกรรมการสถานศึกษา==
54

การแก้ไข