ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ขาดความสำคัญ}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
| image = [[ไฟล์:ตราโรงเรียน.jpg]]
| caption =
| address = โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] 74120
| abbr = พ.ร.
| code =
| establish_date = [[th.wikipedia.org/wiki/20_ พฤษภาคม]]20 พฤษภาคม [[พ.ศ.2500]]
| founder = พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
| type = [[รัฐบาล]]
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร กระทรวงศึกษาธิการ
| class_range = มัธยมศึกษา
}}
==ประวัติโรงเรียน==
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบัน[[สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[[สมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ ณ บริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]]
เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2500]] ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ.2518]] ได้โอนมาเป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]] ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "[[พ.ร.]]"
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ[[วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
ต่อมาในปี [[พ.ศ.2519]] คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการ[[อำเภอบ้านแพ้ว]] และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินเอกชนที่ติดกับวัด จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา [[2534]] มี[[ท้องฟ้าจำลอง]]ขนาดเล็กแห่งแรกใน[[ประเทศไทย]] และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
===ข้อมูลทั่วไป===
สีประจำโรงเรียน
[[ม่วง]][[ขาว]]
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล พระพุทธสีวลี และ[[หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร]] เป็นพระประธานประดิษฐานที่วิหารหน้า[[คลองดำเนินสะดวก]] เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านแพ้ว และของโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 
ผู้อุปการคุณแก่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 
===ที่ตั้ง===
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร [[อำเภอบ้านแพ้ว]] [[จังหวัดสมุทรสาคร]] [[74120]]
 
==คณะกรรมการสถานศึกษา==
54

การแก้ไข