ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย"

Fix URL prefix
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
(Fix URL prefix)
}}
 
* ราชกิจจานุเบกษา, [http://http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/185/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐], เล่ม ๑๓๑, ตอน พิเศษ ๑๘๕ ง, ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๔
*[http://emuseum.treasury.go.th/ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์]
 
5,205

การแก้ไข