ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชทินนาม"

เพิ่มขึ้น 1,402 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ราชทินนาม''' คือ นาม หรือชื่อที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งแสดงถึงตำแหน่ง หน้าที่ของขุนนางด้วย โดยราชทินนามนั้นจะอยู่ต่อท้าย [[บรรดาศักดิ์ไทย]] เช่น เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ พระยาศรีสุนทรโวหาร นอกจากนี้ ราชทินนามยังใช้สำหรับประกอบสมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานมาให้
* [[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]] ทำหน้าที่ ดังนี้ เป็นอดีตประธานศาลฎีกา เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีหลายกระทรวง เคยดำรงตำแหน่ง ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ประธานองคมนตรี เจ้าพระยาคนสุดท้ายของประเทศไทย
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)]] ทำหน้าที่ ดังนี้ ท่านได้รับสมญาว่าเป็นศาลฎีกาภาษาไทย เป็นผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า "แบบเรียนหลวง" ใช้สอนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง
 
นอกจากนี้ ราชทินนามยังใช้สำหรับประกอบสมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานมาให้
 
== ดูเพิ่ม ==
1

การแก้ไข