ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทรุปราคา"

:'''L=3''': อุปราคาสีแดงอิฐ เงาอัมบราปกติมีขอบสว่างหรือสีเหลือง
:'''L=4''': อุปราคาสีแดง-ทองแดงหรือส้มสว่างมาก เงาอัมบราสีออกน้ำเงินและขอบสว่างมาก
คว......ย
 
== การเกิด ==
ผู้ใช้นิรนาม