ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

(ritris,F,]u)
[[ไฟล์:ตราแม่กองบาลี.jpg|150px|thumb|ตราแม่กองบาลีสนามหลวง ในประกาศนียบัตร[[เปรียญ]][[ธรรม]]]]
 
ปัจจุบัน [[พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตนมหาเถร ป.ธ. 9ธมฺมรตโน)]]<ref>[http://www.watpaknam.net/dhammaratano.php ประวัติย่อ พระพรหมโมลี]</ref> [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] [[เขตภาษีเจริญ]]เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง
 
== ที่ตั้งของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ==
ผู้ใช้นิรนาม