ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำท่วม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ Dukza (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzerobot)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Watchai flood.jpg|thumb|[[วัดไชยวัฒนาราม]]ที่ถูกน้ำท่วมใน[[อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554]]]]
'''น้ำท่วม''' เป็นการไหลล้นของห้วงน้ำซึ่งทำให้แผ่นดินจมอยู่ใต้น้ำ<ref>MSN Encarta Dictionary. [http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861612277 Flood.] Retrieved on 2006-12-28. [http://www.webcitation.org/query?id=1257023547055729 Archived] 2009-10-31.</ref> คำว่า "น้ำเอ่อล้น" (flowing water) ยังอาจใช้กับการไหลเข้าของกระแสน้ำ น้ำท่วมอาจเป็นผลของปริมาตรน้ำภายในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำหรือทะเลสาบ ซึ่งไหลล้นหรือทลาย[[คันดิน]] เป็นผลให้น้ำบางส่วนออกจากขอบเขตตามปกติของมัน<ref>Glossary of Meteorology (June 2000). [http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?id=flood1 Flood.] Retrieved on 2009-01-09.</ref>
 
ขณะที่ขนาดของทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นมีความแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลง[[หยาดน้ำฟ้า]]และการละลายของหิมะตามฤดูกาล แต่น้ำนั้นมิใช่อุทกภัยที่สำคัญเว้นแต่น้ำนั้นออกมาคุกคามพื้นที่ดินที่มนุษย์ใช้ เช่น หมู่บ้าน นครหรือพื้นที่อยู่อาศัยอื่น
1

การแก้ไข