ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ"

 
== ประวัติ ==
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศีรษะ เกิดเมื่อวันที่ [[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2508]] ที่จังหวัดสุรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<ref>[https://www.facebook.com/You.Unacceptable/photos/a.609812802370245.1073741828.593891430629049/738986039452920/?type=1&permPage=1</ref> สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์]] ประเทศสหรัฐอเมริกา, สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก[[คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากวิทยาลัยรัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]] ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
== การทำงาน ==
20,479

การแก้ไข