เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 4 ปีที่แล้ว
**''[[Panolia]]''
**''[[Rucervus]]''
**''[[Rusa (genus)|Rusa]]''<ref>[http://www.ultimateungulate.com/cetartiodactyla/cervinae.html Subfamily Cervinae {{en}}]</ref><ref>Pitraa, Fickela, Meijaard, Groves (2004). ''Evolution and phylogeny of old world deer.'' Molecular Phylogenetics and Evolution 33: 880–895.</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม