ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:โรงพยาบาลในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรงพยาบาลเอกชนส่วนมากล้วนแต่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีชื่อเสียงตามหลักน่าจะมีในแม่แบบ)
| state = {{{state|collapsed}}}
| group1 = โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย - <br>วิทยาลัยแพทยศาสตร์ <br> <small>(สถานฝึกหัดวิชาแพทย์)</small>
| list1 = [[ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก|กาญจนาภิเษก]] • [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์|จุฬาลงกรณ์]] • [[โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ|ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ]] • [[ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน]] • [[โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า|พระมงกุฎเกล้า]] • [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่|มหาราชนครเชียงใหม่ ]] • [[โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์|มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]] • [[โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร|มหาวิทยาลัยนเรศวร]] • [[โรงพยาบาลรามาธิบดี|รามาธิบดี]] • [[วชิรพยาบาล]] • [[โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน|เวชศาสตร์เขตร้อน]] • [[โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)|ศรีนครินทร์]] • [[โรงพยาบาลศิริราช|ศิริราช]] • [[โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์|ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์]]• [[โรงพยาบาลสงขลานครินทร์|สงขลานครินทร์]] • [[ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] • [[โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา|มหาวิทยาลัยบูรพา]] • [[โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี|มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] • [[ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] • [[ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี|มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]]
| group2 = โรงพยาบาลส่วนกลาง <br><small>(กรมการแพทย์ <br>กระทรวงสาธารณสุข)</small>
| list2 = [[โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)|เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)]] • [[โรงพยาบาลราชวิถี|ราชวิถี]] • [[โรงพยาบาลเลิดสิน|เลิดสิน]] • [[โรงพยาบาลสงฆ์|สงฆ์]] • [[โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี|นพรัตนราชธานี]]
4,940

การแก้ไข