ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[5 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]] – [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[22 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]] – [[18 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
! style="background: #3cb371" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2543]] – [[15 มกราคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. อาจารย์นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[16 มกราคม]] [[พ.ศ. 2547]] – [[25 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
! style="background: #3cb371" align="center"| วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. อาจารย์นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] – [[15 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2550]]
|-
4,945

การแก้ไข