ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[16 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2539]] – [[กรกฎาคม4 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 25432542]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[5 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]] – [[21 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[22 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]] – [[18 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| colspan = "2" style="background: #90ee90" align="center" |'''สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร'''
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 1. นายแพทย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[กรกฎาคม19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2543]] – [[15 มกราคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน
|-
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
| valign = "top" style="background: #f0fff0" | [[16 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2550]] – [[31 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2550]] (รักษาการ)
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
|-
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
| valign = "top" style="background: #f0ffff" | [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]] – ปัจจุบัน (รักษาการ)
|-
|}
 
4,940

การแก้ไข