ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเกาะยาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
เที่ยวไป
1.#08.30 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
2.#11.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (วันศุกร์เรือออก 10.30 น.)
3.#14.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือข้ามฟากเอารถยนต์ลงเรือได้)
4.#17.00 น. ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเร็ว)
 
* '''จังหวัดพังงา'''
 
เที่ยวกลับ
1.#07.20 น. ท่าเรือโล๊ะจากโละจาก (เรือเร็ว)
2.#08.00 น. ท่าเรือโล๊ะจากโละจาก (เรือข้ามฟาก)
3.#14.00 น. ท่าเรือโล๊ะจากโละจาก (เรือข้ามฟาก)
4.#15.00 น. ท่าเรือโล๊ะจากโละจาก (เรือยนต์โดยสารไม้)
 
* '''เที่ยวเรือเพิ่มใหม่'''
137,410

การแก้ไข