ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม"

| valign = "top" |ดร.ประเวศ เทศเรียน
| valign = "top" |ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
|-
| valign = "left" |นายเจริญศักดิ์ งานไว
| valign = "top" |รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายปกครอง)
|-
| valign = "left" |นายอนันต์ ธรรมทอง
ผู้ใช้นิรนาม