ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

'''พระมเหสี'''
*[[สมเด็จพระราชินีฮโยฮยอน]] ตระกูลคิม แห่งอันดง (효현왕후 김씨)
*[[สมเด็จพระราชินีมยองฮอน | สมเด็จพระราชินีฮโยจอง]] ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (효정왕후 홍씨)
 
'''พระสนม'''
*พระสนมคยองบิน ตระกูลคิม แห่งกวางซาน (경빈 김씨)
*พระสนมจองบิน ตระกูลยุน (정빈 윤씨)
*พระสนมซุกอึย ตระกูลคิม (숙의 김씨)
 
ผู้ใช้นิรนาม