ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แนวฉาก"

แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: 'การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์'→'การเร็นเดอร์'
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(แทนที่คำผ่านหน้าที่ลิงก์มา: 'การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์'→'การเร็นเดอร์')
ในงาน[[คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ]] นอร์มอลและ[[กฎมือขวา]]ใช้กำหนดว่าโพลีกอนจะหันไปในทิศทางใดและจะสะท้อนแสงอย่างไร ทั้งนี้ค่านอร์มอลจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดการสะท้อนหรือหักเหแสงของพื้นผิว และอาจจะไม่ตั้งฉากกับพื้นผิวจริงก็ได้
 
* [[Vertex normal]] : ซอฟต์แวร์สำหรับ[[การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์เร็นเดอร์|เรนเดอร์ภาพ]]อาจคำนวณค่านอร์มอลพื้นผิวจากค่า vertex normal เช่นในโพลีกอนสามเหลี่ยมจะกำหนดค่า vertex normal สามค่าให้ vertex ทั้งสามมุม โดยจะเป็นค่าเวกเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งฉากกับพื้นผิวโพลีกอนเพื่อมาใช้คำนวณ[[สนามเวกเตอร์]]ของนอร์มอลพื้นผิวโพลีกอน เช่นถ้ามีโพลีกอนสองชิ้นวางติดกัน แล้วกำหนด vertex normal ของทั้งสองชิ้นให้วิ่งไปทิศทางเดียวกับนอร์มอลพื้นผิว รอยต่อของโพลีกอนจะแสดงรอยหยักตามขอบ แต่ถ้า vertexให้ normal วิ่งไปทางเดียวกับ vertex normal ของพื้นผิวโพลีกอนข้างเคียง การสะท้อนของโพลีกอนชิ้นแรกจะถูกเกลี่ยเข้าหาการสะท้อนของโพลีกอนข้างเคียง ทำให้มองดูเสมือนเป็นพื้นผิวเรียบโค้ง
 
=== ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ===
123,860

การแก้ไข