ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำทิพย์ เสียมทอง"

* ละครพื้นบ้าน หรือ [[ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ]]ทั้งหมดด้านล่างนี้ออกอากาศทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
{| class="wikitable"
! colspan="45" style="background: LightSteelBlue;" | ละครโทรทัศน์
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
|-
! พ.ศ. !! ละคร !! รับบท !! คู่กับ !! หมายเหตุ
|-
|rowspan = "1" align="center"| 2538 ||align="center"| เกราะเพชรเจ็ดสี ||align="center"| สุวรรณเลขา||align="center"| [[ฉัตรมงคล บำเพ็ญ]] ||align="center"|
|-
|rowspan = "2" align="center"| 2539 ||align="center"| มณีนพเก้า ||align="center"| รัตนาวดี ||align="center"| [[สุรจิต บุญญานนท์]] ||align="center"|
|-
|align="center" align="center"| กัณหาชาลี ||align="center"| นางอมิตดา ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan = "2" align="center"| 2541||align="center"| ดาบเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง ||align="center"| สุวรรณมาลัย ||align="center"| [[มาฬิศร์ เชยโสภณ]] ||align="center"|
|-
|align="center"| พระลักษมี ||align="center"| พระลักษมี ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan = "1" align="center" | 2549 ||align="center"| เกราะกายสิทธิ์ ||align="center"| เทพธิดาจันทรา ||align="center"| ||align="center"| (รับเชิญ)
|-
|rowspan = "1" align="center" | 2550 ||align="center"| [[สังข์ทอง (ละครโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2550)|สังข์ทอง]] ||align="center"| พระนางจันเทวี ||align="center"| [[มาฬิศร์ เชยโสภณ]] ||align="center"|
|-
|rowspan = "1" align="center" | 2552 ||align="center"| [[ปลาบู่ทอง]] ||align="center"| ขนิษฐี ||align="center"| [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]] ||align="center"| (นางร้าย)
|-
|rowspan = "12" align="center"| 2555 ||align="center"| [[ไชยเชษฐ์]] ||align="center"| มเหสีแก้วสัจจมา ||align="center"| [[ศุภชัย เธียรอนันต์]] ||align="center"|
|-
|rowspan = "1" align="center"| 2556เจ้าหญิงแตงอ่อน ||align="center"| มนต์นาคราช ||align="center"| มเหสีสไบทอง ||align="center"| รับเชิญ
|-
|rowspan = "1" align="center"| 25572556 ||align="center"| ยอพระกลิ่นมนต์นาคราช ||align="center"| พระมเหสีอัญญามณีสไบทอง ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan = "1" align="center"| 2557 ||align="center"| ยอพระกลิ่น ||align="center"| พระมเหสีอัญญามณี ||align="center"| [[รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์]] ||align="center"|
|-
|}
86

การแก้ไข