ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจษฎา รุ่งสาคร"

| rowspan = "1" | 2546 ||align="center"| ยอพระกลิ่น ||align="center"| จอมยุทธ ||align="center"| รับเชิญ
|-
| rowspan = "2" | 2547 || align = "center"| โกมินทร์สิงหไกรภพ ||align="center"| ธนูกรดคงคาประลัย ||align="center"|
|-
| align = "center"| สิงหไกรภพโกมินทร์ ||align="center"| คงคาประลัยธนูกรด ||align="center"| พี่ชายนางเอก
|-
| rowspan = "1" | 2549 ||align="center"| บัวแก้วจักรกรด ||align="center"| เมฆสิทธิ์ ||align="center"|
86

การแก้ไข