ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย ศึกษาศ...
(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย ศึกษาศ...)
[[หมวดหมู่:คณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย| ]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อคณะวิชา|ศึกษาศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย|ศึกษาศาสตร์]]
32,555

การแก้ไข