ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะพุฒาจารย์]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร‎‎]]
32,569

การแก้ไข