ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวัสนิยม"

ย้อนการแก้ไขของ 202.28.118.123 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot
(ย้อนการแก้ไขของ 202.28.118.123 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot)
พวกนี้เชื่อในพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นใน[[เหตุผล]]และคิดว่าจะสามารถใช้เหตุผลพิสูจน์ในเรื่องพระเจ้าได้ พวกนี้เชื่อต่อไปอีกว่าเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจศาสนาและ[[ศีลธรรม]]อย่างถูกต้อง พวกนี้ถือว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ ทว่าหลังจากที่ทรงสร้างโลกแล้วก็มิได้ลงมายุ่งเกี่ยวกับ[[มนุษย์]]อีกเลย พวกนี้ยอมรับศาสนาในสมัยแรกเริ่ม แต่มักจะโจมตีศาสนาในระยะหลังที่มีพิธีการ มีพระเป็นผู้สืบศาสนา พวกนี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลอยู่ในตัว เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะบังคับในตัวเองให้ใช้เหตุผลมากกว่า[[อารมณ์]] ทำให้พระเข้ามามีบทบาทได้ ทั้ง ๆ ที่แท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนเข้าถึงและรู้เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างดี
 
ตัวอย่างผู้มีความเชื่อแบบเทวัสนิยม ได้แก่ [[เบนจามิน แฟรงคลิน]]และ[[วอลแตร์]]และ[[จอร์น ชาวไร่]]
 
{{โครงปรัชญา}}