ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระวันรัต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| 3 || สมเด็จพระพนรัตน || [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] || พ.ศ. 2337
|-
| 4 || [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)|สมเด็จพระพรรัตนพนรัตน (มี)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || ?
|-
| 5 || [[พระอาจารย์อาจ พนรัตน|สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)]] || วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร || พ.ศ. 2359
| 22 || [[สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม)]] || วัดโสมนัสราชวรวิหาร || พ.ศ. 2520
|-
| 23|| [[สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์นิรันตร์ นิรนฺตโร)]] || [[วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2539
|-
| 24|| [[สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)]] || [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]] || พ.ศ. 2552