ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

 
==ประวัติ==
ตั้งชื่อจากประวัติการพักทัพของ[[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] ขณะเดินทัพไปรบกับเขมร เดิมตาพระยาขึ้นกับอำเภออรัญประเทศ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้แยกเป็นกิ่งอำเภอ โดยมี ร้อยโท มนตรี มณีเลิศ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตาพระยา เป็นคนแรก ("16 มีนาคม 2502 ถึง 29 ธันวาคม 2503") ยกฐานะเป็นอำเภอตาพระยาเมื่อ พ.ศ.2506 โดยมีนายประเทือง เวียรศิลป์ เป็นนายอำเภอคนแรก ของอำเภอตาพระยา เป็นสมรภูมิรบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์(ชาวบ้านเรียก ทหารป่า) และรบกับเขมรแดงที่ทิวเขาพนมมาลัยและตลอดแนวชายแดน
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
84

การแก้ไข