ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคโนโลยีชีวภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[Biotechnology industrial park]]
* [[Competitions and prizes in biotechnology]]
* [[พันธุวิศวกรรม]]
* [[Genetic Engineering]]
* [[Green Revolution]]
* [[History of Biotechnology]]
* [[Timeline of biotechnology]]
* [[Virotherapy]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ชีวเคมี]]
* [[วิศวกรรมชีวภาพ]]
* [[พันธุวิศวกรรม]]
* [[อณูชีววิทยา]]
* [[วิศวกรรมเนื้อเยื่อ]]
2,628

การแก้ไข