ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังข์ทอง (ละครโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2550)"

| '''นารีรัตน์''' พระธิดาลำดับที่ 3 ของท้าวสามล || [[ธัญญารีย์ โรจนเรืองไชย]]
|-
| '''มโนรมย์''' ราชบุตรเขยลำดับที่ 3 ของท้าวสามล || [[นัฏฐ์เจษฎา นิธิจารุพันธุ์รุ่งสาคร]]
|-
| '''ปัทมา''' พระธิดาลำดับที่ 4 ของท้าวสามล || [[ประถมาภรณ์ รัตนภักดี]]
| '''ซิยิ่มกุ๊ย (องค์ชายสี่)''' ราชบุตรเขยลำดับที่ 4 ของท้าวสามล || [[พศิน ศรีธรรม]]
|-
| '''นาฏอนงค์''' พระธิดาลำดับที่ 5 ของท้าวสามล || [[ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์|รุ้งลดา เบญจมาธิกุล]]
|-
| '''ไชยันต์''' ราชบุตรเขยลำดับที่ 5 ของท้าวสามล || [[ฆธาวุธ ปิ่นทอง]]
86

การแก้ไข