ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การศึกษาภาคบังคับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''การศึกษาภาคบังคับ''' ({{lang-en|Compulsory education}}) เป็นกฎหมายกำหนดให้เยาวชนได้รับการศึกษา และภาครัฐจะต้องจัดหาให้ ในประเทศบางประเทศ การศึกษาที่บ้าน อาจเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย
 
การศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนประถมศึกษา ได้ถูกอนุมิตให้เป็นทำความตกลงให้เป็น[[สิทธิมนุษยชน]]ในแห่ง [[การประกาศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากล]][[พ.ศ. 2491]] ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ขณะนี้บัญญัติกฎหมายเพื่อให้ได้มีการศึกษาภาคบังคับ อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา และมีหลายครั้งความพยายามมากยิ่งขึ้นที่มีการจะให้ขยายออกไปถึงในระดับ [[มัธยมศึกษา]]
 
== ประโยชน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม