ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูเอชเอฟ"

(โรบอต ลบ: fa (strong connection between (2) th:ยูเอชเอฟ and fa:بسامد فرابالا),ar (strong connection between (2) th:ยูเอชเอฟ and ar:تردد فوق العالي))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ยูเอชเอฟในวิทยุโทรทัศน์ ==
ในการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ มีช่วงเลขประจำช่อง ระหว่าง 14-83 (47470-890 [[เมกะเฮิร์ทซ์]])
 
ส่วนใน[[ประเทศไทย]] มีช่องสัญญาณอยู่ที่ช่อง 21 ถึง 69 แต่ในกรณีช่อง 21 ถึง 25 และ 61 ถึง 69 กรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันถูกเปลี่ยนมาเป็น สำนักงาน [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ|กสทช.]]) ได้สงวนช่องสัญญาณไว้ด้งดังกล่าว เพื่อใช้ในระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ ระบบ Cellular Mobile System จึงทำให้ประเทศไทย สามารถใช้ช่องสัญญาณไว้ตั้งแต่ที่ 26 ถึง 60 เพื่อออกอากาศส่งทางวิทยุโทรทัศน์ เท่านั้น
 
=== ตัวอย่างการใช้ระบบในประเทศไทย ===
ผู้ใช้นิรนาม