ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติ"

ย้อนการแก้ไขของ Hattapon Sa-Ad (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
(ก๊าซธรรมชาติ)
(ย้อนการแก้ไขของ Hattapon Sa-Ad (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
| เล็กน้อย
|}
== ก๊าซธรรมชาติ ==
''' ก๊าซธรรมชาติ''' คือก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลักสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินและดีเซลก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือNGV) โดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซNGV (เอ็นจีวี) คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดจนมีความดันสูง (มากกว่า 3,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว, psi) ซึ่งในบางประเทศเรียกว่าCompressed Natural Gas (CNG) หรือก๊าซธรรมชาติอัดดังนั้นก๊าซNGV และก๊าซCNG เป็นก๊าซตัวเดียวกันนั่นเอง
 
 
'''คุณสมบัติพิเศษของก๊าซNGV'''
 
1. มีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีคุณสมบัติเป็นก๊าซทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น
 
2. เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนจึงสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น<ref>http://energy.go.th/index.php?q=node/386</ref>
 
 
== ดูเพิ่ม ==