ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับโอนตำบลคูตันและตำบลด่าน [[อำเภอสังขะ]] มาเพิ่ม
* วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
* เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้แยกไปตั้ง[[กิ่งอำเภอพนมดงรัก]] (4 ตำบล 43 หมู่บ้าน)
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
146,608

การแก้ไข