Manzzzz

เข้าร่วมเมื่อ 8 เมษายน 2551
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันเกิด = 10 ตุลาคม พ.ศ.2529
| อาชีพ = learner musician
| สถานที่อยู่ = นครศรีธรรมราชสงขลา
| เริ่ม = 8 เมษายน 2551
| ความตั้งใจ = เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ เช่น เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย อาหารไทย<br><br>มาช่วยกันทำสารานุกรมเสรีกันเถอะครับ มาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมกัน ดีกว่าปล่อยให้บทความบนกระดาษ เอกสารหรือหนังสือ ทิ้งหายไปเปล่าๆ<br><br>ชื่นชมบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประเทศชาติ<br><br>จะเป็นอย่างไรครับ ถ้าโลกของเรามีแหล่งความรู้เสรีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
{{บาเบล|th}}
{{กล่องผู้ใช้บน}}
{{User นครศรีธรรมราช}}
{{User PSU}}
{{User Facebook|saranyun}}
{{User HotCat}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
1,734

การแก้ไข