ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคเธอรินแห่งอะเล็กซานเดรีย"

(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
หลังจากที่แคเธอรินถึงแก่มรณกรรม[[ทูตสวรรค์]]ก็นำร่างของแคเธอรินไปยังภูเขาไซนายซึ่งต่อมาเป็นสถานที่ที่[[จักรพรรดิจัสติเนียน]]แห่ง[[จักรวรรดิโรมันตะวันออก]]สร้างอารามเซนต์แคเธอรินเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 อารามนี้ก็ยังเป็นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ และเป็นสถานที่ที่มีมีความสำคัญทาง[[ศิลปะศาสนาคริสต์|ศิลปะ]]และ[[สถาปัตยกรรมทางศาสนาคริสต์]]และเป็นที่สะสม[[หนังสือวิจิตร]]
 
สัญลักษณ์ของแคเธอรินคือล้อที่มีปุ่มแหลมรอบซึ่งมาเรียกกันว่าล้อแคทเธอริน วันฉลองนักบุญแคทเธอรินตกวันที่ 25 ธันวาคมพฤศจิกายน แต่[[ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย]]ฉลองกันวันที่ 24 ธันวาคมพฤศจิกายน เพราะ[[จักรพรรดินีแคเธอรินมหาราช]]แห่งรัสเซียไม่ต้องการให้ฉลองวันเดียวกันกับการฉลองวันถวายตัวของพระแม่มารี
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม