ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอันโดรนิคอสที่ 1 โคมเนนอส"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{birth|1118}}
{{death|1185}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
 
[[หมวดหมู่:จักรพรรดิไบแซนไทน์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในสงครามครูเสด]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{Link FA|es}}
{{Link GA|sr}}
417,867

การแก้ไข