ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดจ่าวิญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
==ภูมิศาสตร์==
[[ไฟล์:จ่าวิญ.png|thumb|left|ภูมิศาสตร์ของจังหวัดจ่าวิญ]]
จังหวัดจ่าวิญตั้งอยู่ในภูมิภาค[[ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง]] ติดอยู่กับ[[ทะเลจีนใต้]]
===พื้นที่===
จังหวัดจ่าวิญมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ 2.215,15 กม.² (เท่ากับ 221.515,03 ไร่) โดยแบ่งย่อยการแบ่งพื้นที่ที่เหลือ ดังนี้
158,684

การแก้ไข