ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ทำการเจาะต่อ<ref>http://www.doeb.go.th/v3/knowledge/data/ngv2</ref>
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.nmt.ac.th/home/chemistry/06.html เคมีพื้นฐานนวมินทร์ ทักษิณ]โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เรียกข้อมูลล่าสุด 21 เมษายน 2555
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thaipetroluem.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=442374 แก๊สธรรมชาติ โดย www.thaipetroluem.com]
 
[[หมวดหมู่:แก๊สธรรมชาติ| ]]
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
 
'''การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ'''
'''6. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์''' : เมื่อผ่านกระบวนการแยกแล้ว จะถูกนำไปทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง เรียกว่า น้ำแข็งแห้ง นำไปใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร อุตสาหกรรมน้ำอัดลมและเบียร์ ใช้ในการถนอมอาหารระหว่างการขนส่ง นำไปเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำฝนเทียม และนำไปใช้สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต หรือการถ่ายทำภาพยนต์
ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีแหล่งก๊าซของตัวเอง เมื่อแยกก๊าซอื่น ๆ ออกไปแล้วก็จะนำส่วนที่มีปริมาณก๊าซ มีเทนมากนี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ เดิมเรียก ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas “CNG”) แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานพาหนะ หรือ Natural Gas For Vehicles “NGV” หรือที่เรียกกันว่า เอ็นจีวี) ซึ่งสำหรับในประเทศไทยของเราก็ได้มีมาตรการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดในยานพาหนะ โดยมีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการทดลองการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง<ref>สำนักงานนโยบายและแผนพลัง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</ref>
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.nmt.ac.th/home/chemistry/06.html เคมีพื้นฐานนวมินทร์ ทักษิณ]โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เรียกข้อมูลล่าสุด 21 เมษายน 2555
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.thaipetroluem.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=442374 แก๊สธรรมชาติ โดย www.thaipetroluem.com]
 
[[หมวดหมู่:แก๊สธรรมชาติ| ]]
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
7

การแก้ไข