ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก๊สธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
'''การตรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติและการขุดเจาะ'''
ก๊าซธรรมชาติ มักมีการค้นพบในแหล่งเดียวกันกับน้ำามันดิบและจะถูกนำขึ้นมาพร้อมๆกัน
 
ก๊าซธรรมชาติ มักมีการค้นพบในแหล่งเดียวกันกับน้ำามันน้ำมันดิบและจะถูกนำขึ้นมาพร้อมๆกัน
ก๊าซจะถูกแยกออกจากน้ำมันการสำรวจเริ่มจากการศึกษาสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยา
อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาคพื้นดินจะได้ข้อมูลคร่าวๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการคาดคะเนว่ามีน้ำมันดิบหรือ
7

การแก้ไข