ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| วันก่อตั้ง =
| งบประมาณ = 1,445946.4266849 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25552558]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25552557/A/015069/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25552558]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129131 ตอนที่ 1569ก วันที่ 830 กุมภาพันธ์กันยายน 25552557</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = ศาสตราจารย์พิเศษ[[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
55,436

การแก้ไข