ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลอดฟลูออเรสเซนต์"

เพิ่มเลข ISBN สำหรับหนังสืออ้างอิง
(เพิ่มรายการอ้างอิง)
(เพิ่มเลข ISBN สำหรับหนังสืออ้างอิง)
[[ภาพ:Leuchtstofflampen-chtaube050409.jpg|thumb|หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดต่างๆ จากบนลงล่าง: [[หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์]] (หลอดตะเกียบ) 2 หลอด, หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา 2 หลอด เทียบขนาดกับไม้ขีดไฟด้านซ้ายมือ]]
[[ภาพ:Fluorescent lamps artistic.jpg|thumb|โถงทางเดินที่ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์]]
'''หลอดฟลูออเรสเซนต์''', '''หลอดเรืองแสง''', '''หลอดวาวแสง''' ({{lang-en|fluorescent tube}}) หรือที่เรียกกันติดปากว่า'''หลอดนีออน''' เป็นหลอดไฟฟ้าระบบปล่อยประจุ ที่บรรจุไอ[[ปรอท]]ความดันต่ำไว้<ref name="พรรณชลัท-2548">พรรณชลัท สุริโยธิน. ''วัสดุและการก่อสร้าง : หลอดไฟฟ้า''. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. ISBN 974-13-2978-4.</ref>
 
เมื่อกระแส[[ไฟฟ้า]]ไหลผ่านหลอด จะกระตุ้นให้อนุภาคปรอทปล่อย[[รังสีเหนือม่วง]]ออกมา เมื่อรังสีนี้กระทบกับ[[สารเรืองแสง]]ที่ฉาบไว้ด้านในตัวหลอด สารเรืองแสงจะเปล่ง[[แสง]]สว่างที่มองเห็นได้ออกมา<ref name="พรรณชลัท-2548"/> และเนื่องจากไม่ได้เปล่งแสงโดยอาศัยความร้อน จึงมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่า[[หลอดไฟไส้]]
567

การแก้ไข