ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by 223.207.30.14 (talk). (TW))
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
=== ยุคเทศบาลนครหาดใหญ่ ===
[[หาดใหญ่]]ยังเป็นศูนย์กลาง[[การคมนาคม]]ทางบก และทางอากาศ [[สนามบินพาณิชย์]]ขนาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร หาดใหญ่ยังเป็นชุมทางรถไฟ และศูนย์กลางทางด้านคมนาคม และด้วยศักยภาพที่โดดเด่น และถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะรวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหารภายใต้การนำของ นายเคร่ง สุวรรณวงศ์ ทำให้เทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้ยกฐานะเป็น '''เทศบาลนครหาดใหญ่''' ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตร
 
== การปกครอง ==
=== ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ===
==== เขต 1 ====
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "3" | ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
|-
! ชุมชน
! ประธานชุมชน
|-
| valign = "top" | 1. [[หน้าสวนสาธารณะ|ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ]]
| valign = "top" | [[วรรณา แก้วเสถียร|นางวรรณา แก้วเสถียร]]
|-
| valign = "top" | 2. [[ทักษิณเมืองทอง|ชุมชนทักษิณเมืองทอง]]
| valign = "top" | [[ติก ศรีทองคำ|นางสาวติก ศรีทองคำ]]
|-
| valign = "top" | 3. [[สุภาพอ่อนหวาน|ชุมชนสุภาพอ่อนหวาน]]
| valign = "top" | [[วิจิตรา ทองรักษา|นางวิจิตรา ทองรักษา]]
|-
| valign = "top" | 4. [[หน้าค่ายเสนาณรงค์|ชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์]]
| valign = "top" | [[จารึก บุญมณี|นายจารึก บุญมณี]]
|-
| valign = "top" | 5. [[ภาสว่าง|ชุมชนภาสว่าง]]
| valign = "top" | [[เสริญ ชูแก้ว|นางสาวเสริญ ชูแก้ว]]
|-
| valign = "top" | 6. [[อู่ ท.ส.|ชุมชนอู่ ท.ส.]]
| valign = "top" | [[พิลัย แซ่ฉิ้น|นางพิลัย แซ่ฉิ้น]]
|-
| valign = "top" | 7. [[พรุแม่สอน|ชุมชนพรุแม่สอน]]
| valign = "top" | [[ทิพย์ภาพร ไชยประสิทธิ์|นางทิพย์ภาพร ไชยประสิทธิ์]]
|-
| valign = "top" | 8. [[กอบกาญจน์ศึกษา|ชุมชนกอบกาญจน์ศึกษา]]
| valign = "top" | [[เสาวลักษณ์ วิมุกติวรรณ|นางเสาวลักษณ์ วิมุกติวรรณ]]
|-
| valign = "top" | 9. [[แม่ลิเตา|ชุมชนแม่ลิเตา]]
| valign = "top" | [[ณรงค์ วัชรคิรินทร์|นายณรงค์ วัชรคิรินทร์]]
|-
| valign = "top" | 10. [[คลองเตย|ชุมชนคลองเตย]]
| valign = "top" | [[ประเสริฐ ฤทธิวงศ์|นายประเสริฐ ฤทธิวงศ์]]
|-
| valign = "top" | 11. [[โรงปูน|ชุมชนโรงปูน]]
| valign = "top" | [[วรรณี แซ่ลิ่ม|นางวรรณี แซ่ลิ่ม]]
|-
| valign = "top" | 12. [[อนุสรณ์อาจารย์ทอง|ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง]]
| valign = "top" | [[ลูด พัฒโน|นางลูด พัฒโน]]
|-
| valign = "top" | 13. [[สามัคคี|ชุมชนสามัคคี]]
| valign = "top" | [[พีรยา นวลแก้ว|นางสาวพีรยา นวลแก้ว]]
|-
| valign = "top" | 14. [[หน้าโรงพยาบาลศิครินทร์|ชุมชนหน้าโรงพยาบาลศิครินทร์]]
| valign = "top" | [[บุญเสริญ สมพงศ์|นายบุญเสริญ สมพงศ์]]
|-
| valign = "top" | 15. [[เกาะเสือ|ชุมชนเกาะเสือ]]
| valign = "top" | [[บุญยืน สมพงศ์|นายบุญยืน สมพงศ์]]
|-
| valign = "top" | 16. [[หลังสนามกีฬากลาง|ชุมชนหลังสนามกีฬากลาง]]
| valign = "top" | [[รัตนา ขวัญพรหม|นางรัตนา ขวัญพรหม]]
|-
| valign = "top" | 17. [[หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย|ชุมชนหลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย]]
| valign = "top" | [[วสันต์ พิหาร|นายวสันต์ พิหาร]]
|-
| valign = "top" | 18. [[ศรีนิล|ชุมชนศรีนิล]]
| valign = "top" | [[บรรเจิด กุลประสิทธิ์|นายบรรเจิด กุลประสิทธิ์]]
|-
| valign = "top" | 19. [[หมัดยาเม๊าะ|ชุมชนหมัดยาเม๊าะ]]
| valign = "top" | [[มนัส เหมมัน|นายมนัส เหมมัน]]
|-
| valign = "top" | 20. [[ป้อม 6|ชุมชนป้อม 6]]
| valign = "top" | [[ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข|นายณรงค์ชัย ชูเรืองสุข]]
|-
| valign = "top" | 21. [[หน้าสนามกีฬากลาง|ชุมชนหน้าสนามกีฬากลาง]]
| valign = "top" | [[อุมาพร หนูเอียด|นางสาวอุมาพร หนูเอียด]]
|-
| valign = "top" | 22. [[โรงเรียนชาตรี|ชุมชนโรงเรียนชาตรี]]
| valign = "top" | [[อดุลย์ ชอบงาม|นายอดุลย์ ชอบงาม]]
|-
| valign = "top" | 23. [[ศิครินทร์|ชุมชนศิครินทร์]]
| valign = "top" | [[ยารีนา เหมมันต์|นางยารีนา เหมมันต์]]
|-
| valign = "top" | 24. [[รัถการ|ชุมชนรัถการ]]
| valign = "top" | [[ภูริช พลสวัสดิ์|นายภูริช พลสวัสดิ์]]
|-
| valign = "top" | 25. [[ริมทางรถไฟ|ชุมชนริมทางรถไฟ]]
| valign = "top" | [[สุวดี วงศ์วานิช|นางสุวดี วงศ์วานิช]]
|-
| valign = "top" | 26. [[มุสลิม|ชุมชนมุสลิม]]
| valign = "top" | [[ฉาว เบ็ญโกบ|นางฉาว เบ็ญโกบ]]
|-
| valign = "top" | 27. [[หอนาฬิกา|ชุมชนหอนาฬิกา]]
| valign = "top" | [[สุชาติ ฉายเมธากุล|นายสุชาติ ฉายเมธากุล]]
|-
| valign = "top" | 28. [[ตลาดคอมแพล๊กซ์|ชุมชนตลาดคอมแพล๊กซ์]]
| valign = "top" | [[รัชนี ชีวทวีทรัพย์|นางรัชนี ชีวทวีทรัพย์]]
|}
 
==== เขต 2 ====
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "3" | ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
|-
! ชุมชน
! ประธานชุมชน
|-
| valign = "top" | 1. [[บ้านพักรถไฟ|ชุมชนบ้านพักรถไฟ]]
| valign = "top" | [[รัชนี จำปาสด|นางรัชนี จำปาสด]]
|-
| valign = "top" | 2. [[ศาลเจ้าพ่อเสือ|ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ]]
| valign = "top" | [[สมพงษ์ เครือเนียม|นายสมพงษ์ เครือเนียม]]
|-
| valign = "top" | 3. [[ตลาดใหม่|ชุมชนตลาดใหม่]]
| valign = "top" | [[คุณภัทร รัตนะ|นายคุณภัทร รัตนะ]]
|-
| valign = "top" | 4. [[กิมหยงสันติสุข|ชุมชนกิมหยงสันติสุข]]
| valign = "top" | [[วิสุทธิ์ กาลเนาวกุล|นายวิสุทธิ์ กาลเนาวกุล]]
|-
| valign = "top" | 5. [[พระเสน่หา|ชุมชนพระเสน่หา]]
| valign = "top" | [[นิลุบล เจริญพานิช|นางสาวนิลุบล เจริญพานิช]]
|-
| valign = "top" | 6. [[ป้อม 4|ชุมชนป้อม 4]]
| valign = "top" | [[เฉลิมศักดิ์ อินทรคำ|นายเฉลิมศักดิ์ อินทรคำ]]
|-
| valign = "top" | 7. [[แสงศรี|ชุมชนแสงศรี]]
| valign = "top" | [[กาญจนา ศรีทวีพร|นางกาญจนา ศรีทวีพร]]
|-
| valign = "top" | 8. [[สวนศิริ|ชุมชนสวนศิริ]]
| valign = "top" | [[นิตยา พานิชกุล|นางนิตยา พานิชกุล]]
|-
| valign = "top" | 9. [[จิระนคร|ชุมชนจิระนคร]]
| valign = "top" | [[จาย โพธิยก|นายจาย โพธิยก]]
|-
| valign = "top" | 10. [[ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง|ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ้ง]]
| valign = "top" | [[อำนวย พัฒโน|นายอำนวย พัฒโน]]
|-
| valign = "top" | 11. [[ประชาธิปัตย์|ชุมชนประชาธิปัตย์]]
| valign = "top" | [[สมนึก แซ่เง้า|นายสมนึก แซ่เง้า]]
|-
| valign = "top" | 12. [[สามชัย|ชุมชนสามชัย]]
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 13. [[หน้าโรงเรียน ญ.ว.|ชุมชนหน้าโรงเรียน ญ.ว.]]
| valign = "top" | [[นิยดา รัตนวิบูลย์|นางนิยดา รัตนวิบูลย์]]
|-
| valign = "top" | 14. [[ชุมอุทิศ|ชุมชนชุมอุทิศ]]
| valign = "top" | [[ปรีดา เถาสุวรรณ|นางปรีดา เถาสุวรรณ]]
|-
| valign = "top" | 15. [[โรงพยาบาลกรุงเทพ|ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพ]]
| valign = "top" | [[ยินดี แสงส่อง|นางยินดี แสงส่อง]]
|-
| valign = "top" | 16. [[บ้านจ่า|ชุมชนบ้านจ่า]]
| valign = "top" | [[ซ้วน ผลบุญ|นางซ้วน ผลบุญ]]
|-
| valign = "top" | 17. [[ดรุณศึกษา|ชุมชนดรุณศึกษา]]
| valign = "top" | [[ระเบียบ สุวรรณโณ|นางสาวระเบียบ สุวรรณโณ]]
|-
| valign = "top" | 18. [[กลางนา|ชุมชนกลางนา]]
| valign = "top" | [[จรูญ แก้วสุวรรณ|นายจรูญ แก้วสุวรรณ]]
|-
| valign = "top" | 19. [[หน้าโรงเรียนโสตศึกษา|ชุมชนหน้าโรงเรียนโสตศึกษา]]
| valign = "top" | [[ปรีชา หงษ์มณี|ร้อยตรีปรีชา หงษ์มณี]]
|-
| valign = "top" | 20. [[หัวนาหัก|ชุมชนหัวนาหัก]]
| valign = "top" | [[ผ่องพรรณ มณีโชติ|นางสาวผ่องพรรณ มณีโชติ]]
|-
| valign = "top" | 21. [[ซีกิมหยง|ชุมชนซีกิมหยง]]
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 22. [[ละม้ายสงเคราะห์|ชุมชนละม้ายสงเคราะห์]]
| valign = "top" | [[เกรียงศักดิ์ วัชรินทร์ธาดา|นายเกรียงศักดิ์ วัชรินทร์ธาดา]]
|-
| valign = "top" | 23. [[คลองเรียน|ชุมชนคลองเรียน]]
| valign = "top" |
|-
| valign = "top" | 24. [[บ้านร่มเย็น|ชุมชนบ้านร่มเย็น]]
| valign = "top" | [[ภาสินี ใจตุ้ย|นางภาสินี ใจตุ้ย]]
|-
| valign = "top" | 25. [[ทุ่งรี|ชุมชนทุ่งรี]]
| valign = "top" | [[ระนอง โพธิพงศา|นายระนอง โพธิพงศา]]
|-
| valign = "top" | 26. [[ตลาดคลองเรียน|ชุมชนตลาดคลองเรียน]]
| valign = "top" | [[ประสงค์ สุวรรณธนะ|นายประสงค์ สุวรรณธนะ]]
|-
| valign = "top" | 27. [[ม.อ.-คลองเรียน 1|ชุมชน ม.อ.-คลองเรียน 1]]
| valign = "top" | [[กชมนภรณ์ ทองวงศ์|นางกชมนภรณ์ ทองวงศ์]]
|}
 
==== เขต 3 ====
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "3" | ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
|-
! ชุมชน
! ประธานชุมชน
|-
| valign = "top" | 1. [[ริมควน|ชุมชนริมควน]]
| valign = "top" | [[สวาสดิ์ หมัดอะหลี|นายสวาสดิ์ หมัดอะหลี]]
|-
| valign = "top" | 2. [[คลองระบายน้ำที่ 1|ชุมชนคลองระบายน้ำที่ 1]]
| valign = "top" | [[มลินี กาเดร์|นางมลินี กาเดร์]]
|-
| valign = "top" | 3. [[เทศาพัฒนา|ชุมชนเทศาพัฒนา]]
| valign = "top" | [[วัลลภา ไชยงาม|นางวัลลภา ไชยงาม]]
|-
| valign = "top" | 4. [[ตลาดพ่อพรหม|ชุมชนตลาดพ่อพรหม]]
| valign = "top" | [[วณิชชา บินสงคราม|นางสาววณิชชา บินสงคราม]]
|-
| valign = "top" | 5. [[ศาลาลุงทอง|ชุมชนศาลาลุงทอง]]
| valign = "top" | [[สวัสดิ์ นิ่มนวล|นายสวัสดิ์ นิ่มนวล]]
|-
| valign = "top" | 6. [[หลังที่ว่าการอำเภอ|ชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ]]
| valign = "top" | [[ภราดล สุทธิวรรโณภาส|นายภราดล สุทธิวรรโณภาส]]
|-
| valign = "top" | 7. [[บ้านหาดใหญ่|ชุมชนบ้านหาดใหญ่]]
| valign = "top" | [[ณัฐสุดา ช่วยชูฤทธิ์|นางณัฐสุดา ช่วยชูฤทธิ์]]
|-
| valign = "top" | 8. [[ท่าเคียน|ชุมชนท่าเคียน]]
| valign = "top" | [[เสริญ จันทร์เดช|นางเสริญ จันทร์เดช]]
|-
| valign = "top" | 9. [[ดีแลนด์-ไทยเจริญ|ชุมชนดีแลนด์-ไทยเจริญ]]
| valign = "top" | [[อภิชล ยาชะรัด|นายอภิชล ยาชะรัด]]
|-
| valign = "top" | 10. [[ปรักกริม|ชุมชนปรักกริม]]
| valign = "top" | [[ประหลอบ ทองยิ้ม|นางประหลอบ ทองยิ้ม]]
|-
| valign = "top" | 11. [[จันทร์ประทีป|ชุมชนจันทร์ประทีป]]
| valign = "top" | [[สุขโข มงคลรัตน์|นายสุขโข มงคลรัตน์]]
|-
| valign = "top" | 12. [[จันทร์วิโรจน์|ชุมชนจันทร์วิโรจน์]]
| valign = "top" | [[รอด เพ็ชรประคอง|นายรอด เพ็ชรประคอง]]
|-
| valign = "top" | 13. [[รัตนวิบูลย์|ชุมชนรัตนวิบูลย์]]
| valign = "top" | [[ณรงค์ บุญนคร|นายณรงค์ บุญนคร]]
|-
| valign = "top" | 14. [[จันทร์นิเวศน์|ชุมชนจันทร์นิเวศน์]]
| valign = "top" | [[สมศักดิ์ ตันกิจวาณิช|นายสมศักดิ์ ตันกิจวาณิช]]
|-
| valign = "top" | 15. [[ทุ่งเสา|ชุมชนทุ่งเสา]]
| valign = "top" | [[เขียว บุญพรหม|นายเขียว บุญพรหม]]
|-
| valign = "top" | 16. [[อู่ญี่ปุ่น|ชุมชนอู่ญี่ปุ่น]]
| valign = "top" | [[สมเพียร เมืองสุวรรณ|นายสมเพียร เมืองสุวรรณ]]
|-
| valign = "top" | 17. [[ขนส่ง|ชุมชนขนส่ง]]
| valign = "top" | [[สวิสญ์พล พิชัยรัตน์|นายสวิสญ์พล พิชัยรัตน์]]
|-
| valign = "top" | 18. [[หน้าวัดคลองเรียน|ชุมชนหน้าวัดคลองเรียน]]
| valign = "top" | [[อ่วม ศรีวิไล|นายอ่วม ศรีวิไล]]
|-
| valign = "top" | 19. [[สามแยกคลองเรียน|ชุมชนสามแยกคลองเรียน]]
| valign = "top" | [[ประชุมศักดิ์ สัตยารัฐ|นายประชุมศักดิ์ สัตยารัฐ]]
|-
| valign = "top" | 20. [[ผาสุก-เคียงดาว|ชุมชนผาสุก-เคียงดาว]]
| valign = "top" | [[เสริมศรี ธรรมเสริมสกุล|นางเสริมศรี ธรรมเสริมสกุล]]
|-
| valign = "top" | 21. [[ไทยโฮเต็ล|ชุมชนไทยโฮเต็ล]]
| valign = "top" | [[จริญ ศรีวิรัตน์|นายจริญ ศรีวิรัตน์]]
|-
| valign = "top" | 22. [[หน้าสถานีรถไฟ|ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ]]
| valign = "top" | [[ศุภกานต์ สุขสังวาลย์|นางศุภกานต์ สุขสังวาลย์]]
|-
| valign = "top" | 23. [[หลังโรงพัก|ชุมชนหลังโรงพัก]]
| valign = "top" | [[จินตนา สุวรรณมณี|นางจินตนา สุวรรณมณี]]
|-
| valign = "top" | 24. [[หลังอู่รถไฟ|ชุมชนหลังอู่รถไฟ]]
| valign = "top" | [[ศุภวรรณ ตันศรีวงษ์|นางศุภวรรณ ตันศรีวงษ์]]
|-
| valign = "top" | 25. [[ประชาราษฎร์อุทิศ|ชุมชนประชาราษฎร์อุทิศ]]
| valign = "top" | [[รัตนา วิศาลพัฒนะสิน|นางสาวรัตนา วิศาลพัฒนะสิน]]
|-
| valign = "top" | 26. [[แฟลตเคหะใหม่|ชุมชนแฟลตเคหะใหม่]]
| valign = "top" | [[ลาภ จันถก|นายลาภ จันถก]]
|-
| valign = "top" | 27. [[แฟลตเคหะเก่า|ชุมชนแฟลตเคหะเก่า]]
| valign = "top" | [[อุไร มณีโชติ|นางอุไร มณีโชติ]]
|}
 
==== เขต 4 ====
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "3" | ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
|-
! ชุมชน
! ประธานชุมชน
|-
| valign = "top" | 1. [[ท่าไทร|ชุมชนท่าไทร]]
| valign = "top" | [[สุภาพร ภูศักดิ์รังสฤษฎ์|นางสุภาพร ภูศักดิ์รังสฤษฎ์]]
|-
| valign = "top" | 2. [[สถานีอู่ตะเภา|ชุมชนสถานีอู่ตะเภา]]
| valign = "top" | [[วาสนา ขันไชย|นางวาสนา ขันไชย]]
|-
| valign = "top" | 3. [[ต้นโด|ชุมชนต้นโด]]
| valign = "top" | [[เสรี แป้นทอง|นายเสรี แป้นทอง]]
|-
| valign = "top" | 4. [[หน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร|ชุมชนหน้าโรงเหล้าสรรพสามิตร]]
| valign = "top" | [[โสภน แก้วสุริยันต์|นายโสภน แก้วสุริยันต์]]
|-
| valign = "top" | 5. [[สัจจกุล|ชุมชนสัจจกุล]]
| valign = "top" | [[เผด็จ เพ็งหนู|นายเผด็จ เพ็งหนู]]
|-
| valign = "top" | 6. [[รัชมังคลาภิเษก|ชุมชนรัชมังคลาภิเษก]]
| valign = "top" | [[อำพล นุ่นร่ม|นายอำพล นุ่นร่ม]]
|-
| valign = "top" | 7. [[บ้านฉาง|ชุมชนบ้านฉาง]]
| valign = "top" | [[ปุญยรัศม์ ธนประโยชน์ศักด์|นางปุญยรัศม์ ธนประโยชน์ศักด์]]
|-
| valign = "top" | 8. [[สามทหาร|ชุมชนสามทหาร]]
| valign = "top" | [[จินดา แก้วรัตน์|นางสาวจินดา แก้วรัตน์]]
|-
| valign = "top" | 9. [[บางหัก|ชุมชนบางหัก]]
| valign = "top" | [[สุปรียา สุขวิไล|นางสุปรียา สุขวิไล]]
|-
| valign = "top" | 10. [[เกาะเลียบ|ชุมชนเกาะเลียบ]]
| valign = "top" | [[สุรัตน์ เดชพรหม|นางสุรัตน์ เดชพรหม]]
|-
| valign = "top" | 11. [[รัตนอุทิศ|ชุมชนรัตนอุทิศ]]
| valign = "top" | [[พร ยิ้มหิ้น|นายพร ยิ้มหิ้น]]
|-
| valign = "top" | 12. [[สถานี 2|ชุมชนสถานี 2]]
| valign = "top" | [[วิรชัย ฤทธิ์โต|นายวิรชัย ฤทธิ์โต]]
|-
| valign = "top" | 13. [[มงคลหรรษา|ชุมชนมงคลหรรษา]]
| valign = "top" | [[วโรดม จาริยะ|นายวโรดม จาริยะ]]
|-
| valign = "top" | 14. [[บ้านกลาง|ชุมชนบ้านกลาง]]
| valign = "top" | [[กัณฑิมา ไพรสนธ์|นางกัณฑิมา ไพรสนธ์]]
|-
| valign = "top" | 15. [[โชคสมาน|ชุมชนโชคสมาน]]
| valign = "top" | [[สุชาติ ศรประสิทธิ์|นายสุชาติ ศรประสิทธิ์]]
|-
| valign = "top" | 16. [[หน้าอำเภอ|ชุมชนหน้าอำเภอ]]
| valign = "top" | [[ศรีอนงค์ โรจนะหัสดิน|นางศรีอนงค์ โรจนะหัสดิน]]
|-
| valign = "top" | 17. [[ราษฎร์อุทิศ|ชุมชนราษฎร์อุทิศ]]
| valign = "top" | [[ดินันธ์ จรูญศักดิ์|นายดินันธ์ จรูญศักดิ์]]
|-
| valign = "top" | 18. [[วัดโคกสมานคุณ|ชุมชนวัดโคกสมานคุณ]]
| valign = "top" | [[สุชาติ บ่าวแช่มช้อย|นายสุชาติ บ่าวแช่มช้อย]]
|-
| valign = "top" | 19. [[วัดหาดใหญ่ใน|ชุมชนวัดหาดใหญ่ใน]]
| valign = "top" | [[เจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์|นายเจริญ ฟูพงศ์ศิริพันธ์]]
|-
| valign = "top" | 20. [[สถานนีขนส่งหาดใหญ่ใน|สถานนีขนส่งหาดใหญ่ใน]]
| valign = "top" | [[ไพศอล หมัดศิริ|นายไพศอล หมัดศิริ]]
|}
 
== ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ==
* [[อำเภอหาดใหญ่]]
* [[จังหวัดสงขลา]]
* [[สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.hatyaicity.go.th/ เว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่]
* [http://www.songkhla.go.th/ เว็บไซต์จังหวัดสงขลา]
* [http://www.hatyaicity.go.th/content/3/1 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หน้า 1]
* [http://www.hatyaicity.go.th/content/3/2 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หน้า 2]
 
{{เทศบาลนคร}}
ผู้ใช้นิรนาม