ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรศรีเกษตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|status = นครรัฐ
|event_start = สถาปนา
|year_start = ประมาณคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 7
|date_start =
|event_end = ล่มสลาย
|year_end = ประมาณคริสตคริสต์ทศวรรษที่ 1050
|date_end =
|event1 = ประกาศใช้ปฏิทินพม่า
22,931

การแก้ไข