เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|status = นครรัฐ
|event_start = สถาปนา
|year_start = ประมาณคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่คริสต์ศตวรรษที่ 7
|date_start =
|event_end = ล่มสลาย
|year_end = ประมาณคริสตคริสต์ทศวรรษที่ 1050
|date_end =
|event1 = ประกาศใช้ปฏิทินพม่า
21,249

การแก้ไข