เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|status = นครรัฐ
|event_start = สถาปนา
|year_start = ประมาณศตวรรษที่คริสตศตวรรษที่ 5 ถึงศตวรรษที่คริสตศตวรรษที่ 7
|date_start =
|event_end = ล่มสลาย
|year_end = ประมาณคริสตทศวรรษที่ 1050
|date_end =
|event1 = ประกาศใช้ปฏิทินพม่า
|date_event1 = [[22 มีนาคม]] [[.ศ. 1181638]]
|event2 = พระเจ้าดัตตาบอง<ref>[http://www.oknation.net/mblog/entry.php?id=934759 พม่าวันฟ้าใส ตอนที่ 1 เมืองแปร]</ref> ขึ้นครองราชย์
|date_event2 = [[25 มีนาคม]] [[.ศ. 1282739]]
|event3 =
|date_event3 =
21,380

การแก้ไข