เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
อาณาจักรศรีเกษตร ({{lang-en|Sri Ksetra Kingdom}}) เป็น[[นครรัฐ]]ของ[[ปยู|ชาวปยู]] ตั้งอยู่ บริเวณลุ่ม[[แม่น้ำอิรวดี]]ในภาคกลาง และภาคใต้ ของ[[ประเทศพม่า]]ในปัจจุบัน เชื่อว่ามีกำเนิดในสมัยต้น[[พุทธกาล]] หรือก่อน 2500 ปีมาแล้ว โดยชนชาติผิว หรือปยู ซึ่งตั้งบ้านเมืองใกล้กับ[[เมืองแปร]] ในลุ่มแม่น้ำอิระวดี
 
ต่อมาชนชาติปยูได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และได้รับความเจริญทางอักษรศาสตร์จากอินเดีย ในยุคที่รุ่งเรืองถึงขีดสุด อาณาจักรนี้มีอำนาจปกครองเกือบตลอด[[แหลมมลายู]] จนใน พ.ศ. 651 พวกมอญทางใต้ ได้ยกทัพเข้ามารุกราน และอาณาจักรนี้ก็เริ่มเสื่อมลง จนใน พ.ศ. 1375 [[อาณาจักรน่านเจ้า]] ก็ยกทัพลงมาทำลายลงโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของชนชาติพม่า เมื่อ[[พระเจ้าอโนรธามังช่อ]] ปฐมกษัตริย์แห่ง[[อาณาจักรพุกาม]] ก็แผ่อำนาจเข้ามาแทนที่
21,231

การแก้ไข