ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผงแป้นอักขระ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''คียบอร์ด''' หรือ '''แป้นพิมพ์''' ([[ศัพท์บัญญัติ]]ใช้ว่า ''แผงแป้นอักขระ'') เป็นอุปกรณ์[[คอมพิวเตอร์]]ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็น[[สี่เหลี่ยมผืนผ้า]]หรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด (ขึ้นอยู่กับ[[ผังแป้นพิมพ์]]) ซึ่งถอดแบบมาจาก[[เครื่องพิมพ์ดีด]] ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับรับข้อมูลที่เป็น[[ตัวอักขระ]] แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัส 7 หรือ 8 [[บิต]] จากนั้นจึงส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล หรือใช้ควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น คีย์บอร์ดจึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก
 
== ความเป็นมา ==
== ประวัติ ==
คีย์บอร์ดของไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูล IBM ในรุ่นแรกๆ ประมาณปี ค.ศ.1981
มีปุ่มทั้งหมด 83 ปุ่ม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า คีย์บอร์ด PC/XT และในปี ค.ศ. 1984 ก็ได้
ผู้ใช้นิรนาม